• Начало /
  • Новини /
  • ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ BG-RRP-3.005-5967-C01 „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ BG-RRP-3.005-5967-C01 „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

30 юли 2023

На 27.07.2023 г. МАКМЪЛИН-СОКОЛОВ ГРУП ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ №  BG-RRP-3.005-5967-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, приоритетна ос „Интелигентна индустрия“.

Проектът е с продължителност от 12 месеца и е на стойност 19 800 лв., от които 19 800 лв. са европейско финансиране.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на
икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и
комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на
малките и средните предприятия (МСП).

Проектът предвижда създаване на уебсайт, регистрация на търговска марка за създадения уебсайт, маркетинг в социалните мрежи.